Sváb Hagyományőrző Egyesület

Az Egyesület alapvető célja - kulturális tevékenysége keretében - a sváb nemzetiségi hagyományok megőrzése, kiemelkedően a községben működő sváb Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus működésének támogatása, történetének, zenei anyagának feldolgozása, megőrzése és terjesztése. Az Egyesület célja továbbá többek között a magyarországi és az anyaország hasonló szervezeteivel való kapcsolat-tartás és együttműködés. Az Egyesület tevékenységét a csekély mértékű tagdíj-bevétel mellett a községi és a német nemzetiségi önkormányzat támogatja, programjait pályázati forrásokból tudja megvalósítani. Köszönettel fogadják az adójuk 1 %-át felajánlók támogatását is, amelyet az adószám megadásával tudják teljesíteni. A szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórust 1976-ban Ligeti József alapította és vezette 29 éven át. Őt követte Tarsoly Ferenc, 10 eredményes év után 2016-tól Tősér Dániel vette át a kórust. Az elmúlt 45 év alatt sok elismerésben részesültek, községünkben emlékezetes kórustalálkozókat szerveztek, és számos hasonló meghívásnak tettek eleget. Fennállásának jubileuma alkalmából „im memoriam Ligeti József“ kiadvány készült, amely az alapító által rögzített énekek kottáit, és a kórus történetét megörökítő képeket, megemlékezéseket tartalmaz. A kiadványt a Hagyományőrző Egyesület ingyenesen biztosítja tagjai részére.

Nyilvántartási száma:13-02-0005683 Adószáma:19019924-1-13 Bankszámla száma: 10103867-04170100-01003001