Irodák, ügyosztályok

Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

Központi telefonszámaink:
06-24-456-325 /// 06-24-513-800 /// 06-30 -627-30-47 /// 06-30-166-68-34
cím: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.  e-mail: ph[at]szigetszentmarton[dot]hu

 

 

L A K O S S Á G I   T Á J É K O Z T A T Ó

/A Polgármesteri Hivatal és a helyi közszolgáltatók elérhetőségéről/

Hivatal ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00-12:00 és 13:00 -16:00;
szerda: 8:00-12:00 és 13:00 -16:00;
péntek:   8:00-12:00 
Kedd / csütörtök: SZÜNETEL.   

Tisztelt Mártoni Polgárok!
 

Összeállítottunk Önöknek egy tájékoztatót, amely alapján könnyebben tudják megtalálni az ügyükhöz kapcsolódó elérhetőségeket.
Bízunk benne, hogy ezzel is megkönnyítjük ügyeik intézését:

Dr. Cseh Balázs s.k.
jegyző

 

A Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal ügycsoportjai és közvetlen elérhetőségeik

 

A jegyző közvetlen feladatköre (2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§)

Telefonszám: 06-24-456-325/1 mellék
A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt.

A jegyző

 •  dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
 •  gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, felméri a Polgármesteri Hivatal feladatellátásának módját és javaslatot tesz az esetleges átszervezésre,  gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 •  tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; figyelemmel kíséri a képviselő-testületi határozatok végrehajtását,
 •  döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; elvégzi a szerződés-tervezetek, egyéb szakmai anyagok előzetes törvényességi ellenőrzését,
 •  dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
 • jogi segítséget nyújt az önkormányzat, illetőleg a polgármesteri hivatal tevékenysége során felmerülő, jogi szakképesítést igénylő kérdések megoldása során,
 • Főbb hatósági ügyei: Birtokvédelem, Vadkár, Zajkibocsátási határérték megállapítása, Állattartási ügyek
 • Jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete, A jegyző ingatlan végrehajtással kapcsolatos feladatai
 • Szabálysértések közérdekű munkával való megváltása (közérdekű foglalkoztatás);
 • méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása

Műszaki Iroda (településfejlesztés-és üzemeltetési előadó)
Telefonszám: 06-24-456-325/2 mellék

 • Közútkezelés
 • Kárügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés
 • Közterület-használati engedélyek kiadása
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra;
 • Vízügyi igazgatási feladatok;
 • Hulladékgazdálkodási és talajterhelési ügyek
 • Növényvédelemmel kapcsolatos előzetes eljárás és hatósági eljárás (gazos/parlagfüves ingatlanok);
 • Köztisztasági hatósági eljárások (elhanyagolt, hulladékos ingatlanok)
 • épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, útellenőri feladatok ellátása
 • jegyzői hatáskörbe tartozó építésügyi feladatok és az önkormányzat pályázatainak koordinálása

Szociális igazgatási és anyakönyvezési ügyek
Telefonszám: 06-24-456-325/4 mellék 

 • Üzletek működésével összefüggő feladatok;
 • Telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok;
 • Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása;
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés;
 • Hagyatéki ügyek; Anyakönyvi ügyek
 • Házasságkötések lebonyolítása;
 • Lakcím fiktiválás és lakcím létesítéssel kapcsolatos ügyek
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Lakhatási támogatás ügyek, Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek, Köztemetés ügyintézése.
 • Természetbeni juttatással kapcsolatos ügyintézés,
 • Szociális támogatások és egyéb szociális ügyek

 

Adóigazgatási Iroda
Telefonszám: 06-24-456-325/6 mellék

A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása:

 • építmények adóztatási feladatainak (építmény és kommunális adó) ellátása bevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható adótárgyak felderítése,
 • helyi iparűzési (állandó és ideiglenes) adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése,
 • gépjárművek adóztatási feladatainak ellátása központi járműnyilvántartás adatszolgáltatás, valamint önbevallás (mozgáskorlátozottak és ellopott gépjárművek esetében) alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (megelőlegezett gyermektartásdíj, csatorna-közműfejlesztési, munkaügyi bírság, közigazgatási bírság stb.) nyilvántartása és behajtása, behajtásra átadott szabálysértések nyilvántartása és behajtása,
 • helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése, inkasszók, inkasszó értesítések készítése, postázása,
 • adóigazolások kiállítása, adó- és értékbizonyítványok készítése,
 • évi két alkalommal (február, október) fizetési értesítők elkészítése, postázása, hátraléki listák készítése, azok kezelése,
 • éves ellenőrzési terv alapján adóhatósági ellenőrzést végez a helyi adókkal kapcsolatosan

 

Pénzügyi Iroda
Telefonszám: 06-24-456-325/5 mellék

Az Illetékes Katasztrófavédelmi igazgatóság elérhetőségei: (különösen a kúttal kapcsolatos ügyek)

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház u. 1. Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 154  E-mail cím: fki.hatosag[at]katved.gov[dot]hu

 

A helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek és elérhetőségek

 

Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy a településen működő szolgáltatások meghibásodása esetén bejelentéseiket az alábbi elérhetőségek egyikén tegyék meg:

Csőtörés, szennyvízkiömlés, csatornameghibásodás, vízhiány esetén hívható telefonszám:

DPMV Zrt.

A hét minden napján: 0-24 óráig hívható: 06-29/340-010, 06-70/682-74-46

 

Gázszivárgás és üzemzavar esetén hívható telefonszám:

TIGÁZ Zrt- (Gázszivárgás és Üzemzavar esetén)

A hét minden napján 0-24 óráig hívható: 06-80-300-300

Email: ugyfelszolgalat.tigazdso[at]tigaz[dot]hu

 

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:

Hálózati hiba:

                ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálat közvetlen hibabejelentő vonal:

                Hét minden napján egész nap hívható

ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-39-40;

ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/42-43-44.

Közvilágítás (szakaszhibák (pl. utcák te és egyedi lámpatest meghibásodás) esetében a Polgármesteri Hivatalban jelezzék a tapasztalt meghibásodást/meghibásodásokat a 06-24/456-325- ös telefonszámon vagy a ph[at]szigetszentmarton[dot]hu email címen rövid leírással.

A meghibásodások javítását bejelentést követően a szolgáltató 5 napon belül elvégzi.

Lakossági bejelentésre a szolgáltató nem végez javítást!

 

Szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés:

DTkH Nonprofit Zrt. (Szemétszállítás)

Tel: 06-53/500-152, 06-53/500-153

Email : ugyfelszolgalat[at]dtkh[dot]hu

Orvosi ellátás:

Szigethalom_- Központi Háziorvosi Ügyelet:

2315 Szigethalom, Szabadkai utca 71. (Egészségházzal szemben, a régi Takarékszövetkezet épületében)

Telefon: +36 24 405 405

Hétfő- Csütörtök                 Péntek:                                 Szombat-Vasárnap

                9:00-7:00                    15:00 – 7:00                      (munkaszüneti napokon)

(Ügyeleten kívüli időben a háziorvos hívható!)                                                                                   

Amennyiben egyéb észrevétel van (pl. illegális szemétlerakás, szolgáltatókkal kapcsolatos panaszok) abban az esetben jelezzék a Polgármesteri Hivatal 06-24/456-325-ös telefonszámán, illetve a ph[at]szigetszentmarton[dot]hu email címre rövid leírással.