Irodák, ügyosztályok

Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

Központi telefonszámaink:
06-24-456-325 /// 06-24-513-800 /// 06-30 -627-30-47 /// 06-30-166-68-34
cím: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.  e-mail: ph[at]szigetszentmarton[dot]hu

 

 

L A K O S S Á G I   T Á J É K O Z T A T Ó

/A Polgármesteri Hivatal és a helyi közszolgáltatók elérhetőségéről/

Hivatal ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00-12:00 és 13:00 -16:00;
kedd: 8:00-12:00;
szerda: 8:00-12:00 és 13:00 -18:00;

Csütörtök/péntek: SZÜNETEL.   

A jegyző fogadó ideje szerdai napokon délelőtt 900 óra és 1200óra, délután 1300óra és 1500 óra között előzetes egyeztetés alapján működik.

Tisztelt Mártoni Polgárok!
 

Összeállítottunk Önöknek egy tájékoztatót, amely alapján könnyebben tudják megtalálni az ügyükhöz kapcsolódó elérhetőségeket.
Bízunk benne, hogy ezzel is megkönnyítjük ügyeik intézését:

Dr. Cseh Balázs s.k.
jegyző

 

A Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal ügycsoportjai és közvetlen elérhetőségeik

 

A jegyző közvetlen feladatköre (2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§)

Telefonszám: 06-24-456-325/1 mellék
A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt.

A jegyző

 •  dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
 •  gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, felméri a Polgármesteri Hivatal feladatellátásának módját és javaslatot tesz az esetleges átszervezésre,  gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 •  tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; figyelemmel kíséri a képviselő-testületi határozatok végrehajtását,
 •  döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; elvégzi a szerződés-tervezetek, egyéb szakmai anyagok előzetes törvényességi ellenőrzését,
 •  dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
 • jogi segítséget nyújt az önkormányzat, illetőleg a polgármesteri hivatal tevékenysége során felmerülő, jogi szakképesítést igénylő kérdések megoldása során,
 • Főbb hatósági ügyei: Birtokvédelem, Vadkár, Zajkibocsátási határérték megállapítása, Állattartási ügyek
 • Jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete, A jegyző ingatlan végrehajtással kapcsolatos feladatai
 • Szabálysértések közérdekű munkával való megváltása (közérdekű foglalkoztatás);
 • méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása

Műszaki Iroda (településfejlesztés-és üzemeltetési előadó)
Telefonszám: 06-24-456-325/2 mellék

 • Közútkezelés
 • Kárügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés
 • Közterület-használati engedélyek kiadása
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása járműtárolásra;
 • Vízügyi igazgatási feladatok;
 • Hulladékgazdálkodási és talajterhelési ügyek
 • Növényvédelemmel kapcsolatos előzetes eljárás és hatósági eljárás (gazos/parlagfüves ingatlanok);
 • Köztisztasági hatósági eljárások (elhanyagolt, hulladékos ingatlanok)
 • épített és a természeti környezet védelmében, a közrend, a közbiztonság védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, útellenőri feladatok ellátása
 • jegyzői hatáskörbe tartozó építésügyi feladatok és az önkormányzat pályázatainak koordinálása

Szociális igazgatási és anyakönyvezési ügyek
Telefonszám: 06-24-456-325/4 mellék 

 • Üzletek működésével összefüggő feladatok;
 • Telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok;
 • Magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása;
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés;
 • Hagyatéki ügyek; Anyakönyvi ügyek
 • Házasságkötések lebonyolítása;
 • Lakcím fiktiválás és lakcím létesítéssel kapcsolatos ügyek
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Lakhatási támogatás ügyek, Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyek, Köztemetés ügyintézése.
 • Természetbeni juttatással kapcsolatos ügyintézés,
 • Szociális támogatások és egyéb szociális ügyek

 

Adóigazgatási Iroda
Telefonszám: 06-24-456-325/6 mellék

A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása:

 • építmények adóztatási feladatainak (építmény és kommunális adó) ellátása bevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható adótárgyak felderítése, 
 • helyi iparűzési (állandó és ideiglenes) adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése, 
 • gépjárművek adóztatási feladatainak ellátása központi járműnyilvántartás adatszolgáltatás, valamint önbevallás (mozgáskorlátozottak és ellopott gépjárművek esetében) alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (megelőlegezett gyermektartásdíj, csatorna-közműfejlesztési, munkaügyi bírság, közigazgatási bírság stb.) nyilvántartása és behajtása, behajtásra átadott szabálysértések nyilvántartása és behajtása,
 • helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése, inkasszók, inkasszó értesítések készítése, postázása,
 • adóigazolások kiállítása, adó- és értékbizonyítványok készítése,
 • évi két alkalommal (február, október) fizetési értesítők elkészítése, postázása, hátraléki listák készítése, azok kezelése,
 • éves ellenőrzési terv alapján adóhatósági ellenőrzést végez a helyi adókkal kapcsolatosan

 

 * Iparűzési adó beszedési számla: 11742070-15393252-03540000
 * Építményadó beszedési számla: 11742070-15393252 – 02440000
 * Gépjárműadó beszedési számla: 11742070-15393252-08970000
 * Magánszemélyek kommunális adója számla: 11742070-15393252-02820000
 * Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla:11742070-15393252-03090000
 * Egyéb bevételek beszedési számla: 11742070-15393252-08800000
 * Idegen bevételek elszámolási számla: 11742070-15393252-04400000
 * Bírság beszedési számla: 11742070-15393252-03610000
 * Késedelmi pótlék beszedési számla: 11742070-15393252-03780000
 * Államigazgatási eljárási illeték számla: 11742070-15393252-03470000

 

Pénzügyi Iroda
Telefonszám: 06-24-456-325/5 mellék

Az Illetékes Katasztrófavédelmi igazgatóság elérhetőségei: (különösen a kúttal kapcsolatos ügyek)

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház u. 1. Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 154  E-mail cím: fki.hatosag[at]katved.gov[dot]hu

 

A helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek és elérhetőségek

 

Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy a településen működő szolgáltatások meghibásodása esetén bejelentéseiket az alábbi elérhetőségek egyikén tegyék meg:

Csőtörés, szennyvízkiömlés, csatornameghibásodás, vízhiány esetén hívható telefonszám:

DPMV Zrt.

A hét minden napján: 0-24 óráig hívható: 06-29/340-010, 06-70/682-74-46

 

Gázszivárgás és üzemzavar esetén hívható telefonszám:

TIGÁZ Zrt- (Gázszivárgás és Üzemzavar esetén)

A hét minden napján 0-24 óráig hívható: 06-80-300-300

Email: ugyfelszolgalat.tigazdso[at]tigaz[dot]hu

 

Áramszolgáltatással kapcsolatos ügyintézés:

Hálózati hiba:

                ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálat közvetlen hibabejelentő vonal:

                Hét minden napján egész nap hívható

ELMŰ hibabejelentő: +36 80/38-39-40;

ÉMÁSZ hibabejelentő: +36 80/42-43-44.

Közvilágítás (szakaszhibák (pl. utcák te és egyedi lámpatest meghibásodás) esetében a Polgármesteri Hivatalban jelezzék a tapasztalt meghibásodást/meghibásodásokat a 06-24/456-325- ös telefonszámon vagy a ph[at]szigetszentmarton[dot]hu email címen rövid leírással.

A meghibásodások javítását bejelentést követően a szolgáltató 5 napon belül elvégzi.

Lakossági bejelentésre a szolgáltató nem végez javítást!

 

Szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés:

DTkH Nonprofit Zrt. (Szemétszállítás)

Tel: 06-53/500-152, 06-53/500-153

Email : ugyfelszolgalat[at]dtkh[dot]hu

Orvosi ellátás:

Szigethalom_- Központi Háziorvosi Ügyelet:

2315 Szigethalom, Szabadkai utca 71. (Egészségházzal szemben, a régi Takarékszövetkezet épületében)

Telefon: +36 24 405 405

Hétfő- Csütörtök                 Péntek:                                 Szombat-Vasárnap

                9:00-7:00                    15:00 – 7:00                      (munkaszüneti napokon)

(Ügyeleten kívüli időben a háziorvos hívható!)                                                                                   

Amennyiben egyéb észrevétel van (pl. illegális szemétlerakás, szolgáltatókkal kapcsolatos panaszok) abban az esetben jelezzék a Polgármesteri Hivatal 06-24/456-325-ös telefonszámán, illetve a ph[at]szigetszentmarton[dot]hu email címre rövid leírással.