Külterületi helyi közút fejlesztés

 

Külterületi helyi közutak fejlesztése Szigetszentmártonban

 

Kedvezményezett neve: Szigetszentmárton Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése Szigetszentmártonban

Projekt azonosító száma: 3295346501

Szerződött támogatás összege: 53 407 618 Ft.

Támogatás mértéke: 95%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében gazdasági szempontból kiemelten fontos szerepet betöltő külterületi, önkormányzati tulajdonú út felújítása valósul meg 1 060 méter hosszban. Elsődleges célunk a gazdasági szereplők szállítmányozásának, illetve földjeikre eljutásának hosszú távú biztosítása, könnyebbítése. A korszerűsítés célja az út élettartamának növelése, és a közlekedésbiztonság fokozása.

A tervezett útfelújítási tevékenység keretén belül, a település külterületi mezőgazdasági területek megközelítését lehetővé tevő közlekedési infrastruktúra fejlesztése valósul meg. A fejlesztés hatására az érintett útszakaszról közvetlen elérhető gazdasági célú ingatlanok akadálytalan és biztonságos megközelíthetősége biztosított lesz. Az útszakasz jelenleg kitaposott földút, járhatóságát az időjárási körülmények jelentősen befolyásolják. Az elmúlt évtizedben nem volt felújítás az adott úton. A felújítással érintett útszakasz kizárólag önkormányzati területen halad, 1 forgalmi sávval melyhez kapcsolódóan 2 db kitérő kerül kialakításra. A projektben érintett útszakaszról elérhető gazdasági célú ingatlanokon szinte kivétel nélkül mezőgazdasági tevékenység zajlik. A projektben a mezőgazdasági szereplők szállítmányozásának könnyebbítéséből, telephelyükre és/vagy földjeikre eljutásának könnyebbítéséből fakadó fejlesztési igények kerülnek kielégítésre. Az út elsődlegesen a mezőgazdasági hasznosítású területek könnyebb megközelítését szolgálja, de a környező területekre vezető földutak jobb elérhetőségét is biztosítja, valamint a HÉV vasútvonal szintbéli átjáró megközelítését is lehetővé teszi. Az út felújítása a település gazdasági fejlődésének szempontból is fontos, mivel a fejlesztés hozzájárul a gazdasági szereplők versenyképességének javulásához, a gazdasági szereplők meglévő statisztikai állományi létszámának megőrzéséhez, továbbá a gazdasági potenciál növekedésével esetleges munkahely teremtéshez is.

 

Jelen pályázat forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

https://ec.europa.eu/agriculture/