Bizottsági és Képviselőtestületi űlés 2022.10.18.

Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Tisztelt Bizottsági tagok!
Kedves Meghívottak!

A rendes üléseket az alábbi rendben tartjuk:

A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 2022. OKTÓBER 18.
NAPJÁN (KEDD) 17:00 ÓRAI KEZDETTEL ÜLÉSEZIK.

SZIGETSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSE 2022. OKTÓBER 18.
NAPJÁN (KEDD) 18:00 ÓRÁVAL  VESZI KEZDETÉT.

Az ülések meghívói és az előterjesztés az elektronikus levél mellékletét képezi, egyúttal közzé tesszük az önkormányzat
honlapján is.

Köszönettel,