Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:
2318. Szigetszentmárton 
Telkes utca 10.
Tel.:
+36(24) 456-325,
+36(24)-513-800
Fax.: +36(24) 456-312
e-mail

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8h-12h, 13h-16h.
Kedd: nincs
Szerda:8h-12h, 13h-16h.
Csütörtök:  nincs
Péntek: 8h-13h

Eseménynaptár

márc  április 2015  máj
HKSCPSV
  1 2 3 4 5
 6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Friss hírek

Népszerű

Köszöntjük weblapunkon

Testületi ülés meghívója!

 

Meghívó

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. április 21-én (kedden) 18 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal

 

Tervezett napirendi pontok:

                               1.)      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Lerner Henrik polgármester

2.)      Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről (írásos anyag)
Előadó: Dr. Öveges Kristóf r. alezredes kapitányságvezető

      3.)      Beszámoló az önkormányzat által támogatott szervezetek (Tűzoltó Egyesület, Polgárőr Egyesület, Sportegyesület, Vízisport Egyesület, Református Egyház, SzabAdy Alapítvány, Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve) 2014. évi munkájáról (írásos anyag)
     Előadó: Egyesületek vezetői

4.)      A 2014. évi költségvetési zárszámadás (írásos anyag)
Előadó: Lerner Henrik polgármester
              Mervó Alajosné pénzügyi főelőadó

5.)      Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről (írásos anyag)
Előadó: Lerner Henrik polgármester

6.)      Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (írásos anyag)
     Előadó: Lerner Henrik polgármester

7.)      Az önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági programja (írásos anyag)
Előadó: Lerner Henrik polgármester

8.)      Beszámoló a Művelődési Ház 2014. évben végzett tevékenységéről (írásos anyag)
Előadó: Ray Rudolf művelődésszervező

9.)      Az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása (írásos anyag)
Előadó: Gécs Józsefné jegyző

 

 

10.)  Közétkeztetési pályázat kiírása (írásos anyag)
Előadó: Lerner Henrik polgármester

11.)  A 2015. évi szúnyoggyérítés előkészítése
Előadó: Lerner Henrik polgármester

12.)   Egyebek

 Bérlakás ügyek (zárt ülés keretében)
Előadó: Gécs Józsefné jegyző

                                 

Szigetszentmárton, 2015. április 17.     

 

Lerner Henrik

                                                                                   polgármester

 

 

Tűzgyújtás szabályai

Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével a többi között megváltoznak a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai is:

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektárnyi, egybefüggő területen irányított égetést végezhet, melyre a tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatósághoz kérelmet kell benyújtani.

A részletes szabályokat az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól szóló tájékoztatója tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.szigetszentmarton.huhonlapon. 

Belterületen a hatályos jogi szabályozás értelmében továbbra is tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is.

Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelmének szabályairól szóló 4/2001. (II. 20.) sz. rendelete  11. §-a rögzíti a településünkre vonatkozó avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint:

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2)     a)           Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül szeptember 1-től április 30-ig, szélmentes időben megengedett, hétköznap 6-8 óra, 19-21 óra között, szombaton 6-9 óra, illetve 19-22 óra között. Vasárnap és ünnepnapokon csak kerti grill, illetve egyéb kültéri ételkészítés céljára történhet tűzgyújtás, az erre a célra rendszeresített tűzrakó helyen. Minden más célú tűzgyújtás, égetés tilos! Szabadtéren tartós füstölés (1 órát meghaladó) nem megengedett.

          b)           Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.

(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakóhelyen az égetést befejezve köteles gondoskodni a tűz (parázs) oltásáról.

(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).

(5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani. Száraz nád és más vizinövényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges.

 

Mártoni Fórum

Ismét megjelent a Mártoni Fórum !

 

A márciusi számot letöltheted a Weboldal felső menűjében

található Helyi Újság felületről !

 

Ügysegéd

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a települési ügysegéd  ügyfélfogadási ideje:

 

Szerdán  10:30-12:00 óra között lesz.

Helye: Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal

 

 (Foglalkoztatás helyettesítő támogatás, Rendszeres szociális segély ügykörökben)

 

STEGTULAJDONOSOK!

Tisztelt STÉGTULAJDONOSOK!
A Magyar Állam tulajdonát kepező és a Közep-Duna-völgyiVizugy\gazgatőság
vagyonkezelésében álló Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon jelenlegaviziállások teljes köní
felmérése, az illegális, szabálytalan és lejárt szerződésű mederhasználók kiszűrése folyik.
A felmérések során és nyilvantártásunk adatai alapján megállapitást nyert, hogy
számos víziállás tulajdonosnak a mederhasználati
szerződése leiárt
- azt nem hosszabbította meg, vagy romos, balesetveszélyes állapotú, illetve úgy tárolja a
mederben a viziállását, hogy soha nem is kötött rá szerződést. Ezekben az esetekben a
viziállásnak, mint magántulajdonnak a kezelésünkben lévő mederben va|ó tárolása jogtalan
területhasználatnak minősül, a mederhasználatra
haladéktalanul szerződést kell kötni"
a romos víziállásokat fel kell újitani,vagy aviziállást a mederből el kell távolítani!
Amennyiben ezen víziállások tulajdonosai 60 napon belül nem jelentkeznek és nem kötnek
szerződést a meder használatára, azoknak a viziáIlását a t20ll999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
alapján a mederből a
tulaidonos költségére (bontás és tárolás) elbontatiuk!
Ezútonhívjuk fel minden viziállás tulajdonos figyelmét arra a kötelezettségére,miszerint a
víziállásukon jól látható helyen fel kell tüntetni a szerződésükben szereplő folyamkilométer_
számot! Erre a bontási munkák folyamán történő beazonosítás miatt is feltétlenül szüksés van!
Célunk, hogy ezen illegális mederhasználóknak utolsó lehetőséget kínáljunk bejelentési és
szerződéskötési kötelezettségük teljesítésére, mielőtt a víziállások elbontását megkezdjük.
Kérjük, amennyiben On, vagy ismerőse szerepel az alábbi listán a Dokumentumtárban(kattintás),
vegyék fel lgazgatóságunkkal a kapcsolatot az alábbi
elérhetőségeink bármelyikén !
Ráckeve, 2015. január 28
H-2300 Ráckeve Kossuth Lajos u.96.
Ügyfélfogadási idő: Ho SZ: 900-1400, P: 900-1300
Web : www.kdwizig. hu ; E-mail : szal<aszj @kdwizig.h u
Tel.: 06-24-519-215* Fax.: 06-24-519-216 MAK: 10032000-01712010-00000000
 

Szelektív hulladékszállítás

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2015-BEN IS!                

Házhoz menő lomtalanítás

Társaságunk a 2015. évben évente 2 alkalommal végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

-          gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

-          elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

-          veszélyes hulladékok, gumiabroncs;

-          heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.         

FONTOS:Kérjük, hogy a jelezze lomtalanítási igényét, és csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az előre egyeztetett időpontban.

Hulladékgyűjtő edény azonosító MATRICA

A 2015. évi első számla mellékleteként kiküldésre kerülő matrica hulladékgyűjtő edényzetre való kiragasztásával igazolható, hogy az adott ingatlan jogosult az adott űrmértékű és darabszámú edényzettel hulladékszállítás igénybevételére, ezért kérjük az edényzetre, jól látható helyre ragassza fel majd matricáját.

További információ:

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.vertikalzrt.hu

Központ: 22/576-070; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Régiós elérhetőségek:

Dél-Pesti régió: 24/535-535; Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

            Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás

      2015. évi rendjéről

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk a 2015. évtől a közszolgáltatás keretében végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést.  Havonta egy-két alkalommal van lehetősége Önnek is, az újrahasznosítható, illetve a komposztálható hulladék ingatlan elé történő kihelyezésére.  

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy lehetőleg áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi reggel 6 óráig a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Csomagolási hulladék:

Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok

Tiszta csomagoló fóliák,

Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)

Fém hulladék:

fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)

Az így elszállított, Önök által előválogatott anyagokat munkatársaink telephelyünkön tovább szelektálják.

Gyűjtési időszak:

Havonta egy-két alkalommal, a hátoldalon feltüntetett időpontokban.

FONTOS:Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen a zsákokba! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak, ezért lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése

Társaságunk a településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket társaságunk megfelelő teherbírású  zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el az ingatlan elől alkalmanként 0,5m³ mennyiségben.

FONTOS:Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

A Dokumentumtárban letölthető a szelektív hulladékszállítás időrendi táblázata.

 

Keresés

Hirdetés

Kiemelt weblapok:
Az Ön hírdetési felülete!
Kiadó hírdetési felületek! Hírdes itt!
Kiadó hírdetési felület!
Kiadó hírdetési felületek a www.szigetszentmarton.hu oldalon.

Nyelvek

MagyarDeutsch

Feliratkozás hírlevélre

Amennyiben szeretne elektronikus levélben tájékoztatást kapni fontosabb híreinkről, az alábbi 2 sor kitöltésével jelentkezhet.


Szavazások

Milyennek találja a weboldalt?