Ügyfélfogadás

Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal Adóiroda
2318 Szigetszentmárton Telkes utca 10.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása az emeleten:
• hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
• szerda: 8.00 – 16.00 óráig
• péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Elérhetőségek:

e-mail: ado@szigetszentmarton.hu
telefon: 24/456-325

Adóügyek:
Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:

 

2018. ÉVI HELYI ADÓ-NAPTÁR
 

Dátum Az adókötelezettség jogcíme

Változást követő év

január 15.

Az építményadó, magánszemélyek kommunális adója kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése.

KATA adóalanyok változás bejelentése illetve azok a KATA vállalkozások, amelyek 2018. évben adókedvezményt érvényesítettek, adóbevallás benyújtási kötelezettsége.

Tárgyhó 15. Az előző hónapban beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása
Március 15. Az építményadó, helyi iparűzési adóelőleg**, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó I. félévi részének befizetése
Május 31. A 2017. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2017. évben befizetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.
Szeptember 15. A II. félévi építményadó, iparűzési adóelőleg, magánszemélyek kommunális adója, gépjárműadó befizetése
December 20. Iparűzési adó feltöltési kötelezettségről adóbevallás benyújtása és az adó-kiegészítés megfizetése

Ügytípusok:

 Adóigazolási kérelem:

Pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról.

Ügyintézés díja: minden példány 3.000 Ft illetékköteles.

 

Építményadó:

Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

 1. §. (1) Az adó mértéke:
 2. a) üdülő, hétvégi ház esetében az építmény földrajzi elhelyezkedésétől függően:
 1. vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye(1):

 

 1. §. A Hatv. 13. §-ában foglaltakon felül mentes az építményadó alól:
 2. a magánszemély tulajdonában lévő, nem üzleti célt szolgáló lakás, lakóház, mely után a magánszemélyek kommunális adóját kell megfizetni,
 3. lakás- és üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek,

lakás- és üdülőépülethez tartozó gépjárműtároló

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszünése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, lakásbérleti szerződés, adás-vételi szerződés.

 

Gépjárműadó:

Bevallási, bejelentési kötelezettség az alábbi esetekben van:

Gépjárműadó mentességben 2013. január 1-jétől az részesülhet, aki súlyos mozgáskorlátozottságát az Önkormányzat Adóhatóságánál az alábbi módon igazolja:

 1. a) a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal, vagy
 2. b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal - amely a mozgásszervi fogyatékosságot igazolja -, vagy
 3. c) a 18. életév alatti gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással.

Nem kell bevallást, bejelentést tenni:

Új vagy használt gépjármű vétele, gépjármű eladása, forgalomból való kivonása esetén az adóhatóság felé bevallási, bejelentési kötelezettség nincs.

A gépjárműadót az adóhatóság a Központi Járműnyilvántartó adatközlése alapján írja elő és szünteti meg. Az adatközlés az országos járműnyilvántartáson alapul, amely az okmányiroda felé bejelentett változások szerint módosul. Amennyiben a gépjármű vásárlója nem jegyezteti be a tulajdonjog-változást, az adó alanya továbbra is a régi tulajdonos marad. Ezért a gépjármű eladását az előző tulajdonosnak is be kell jelentenie az okmányiroda felé az adásvételt követő 8 napon belül, a vevőnek az adásvételt követő 15 napon belül az adásvételi szerződés másolatának okmányirodához történő eljuttatásával.

 

Idegenforgalmi adó:

Az adó alapja: nem állandó lakosként a megkezdett vendég éjszaka.

 1. §. (1) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

          (2) Adókedvezmény: az idegenforgalmi adó 50 %-át kell megállapítani és megfizetni

   - az év június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakba nem eső itt-tartózkodás
     (elő- és utószezon) esetén;

   -  három vagy annál több gyermekkel való családos itt-tartózkodás esetén.

 

Iparűzési adó:

 1. §.

Az adó mértéke:

- állandó jelleggel végzett tevékenység esetén: 1,8%

- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén: 1000.- Ft/nap.

 

Magánszemélyek kommunális adója:

Magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki lakás, lakóház, beépítetlen építési telek tulajdonosa, továbbá azt a személyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az 1990. évi C. törvény értelmében adókötelezettség az építmény használatba vételét követő év, illetve tulajdonosváltozás esetén a változást követő év 1. napjától keletkezik.

 1. § Az adó mértéke: 12.000.- Ft/év/adótárgy.
 2. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a nem lakás céljára szolgáló építmény(1), amely után építményadót kell fizetni.

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszünése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, lakásbérleti szerződés, adás-vételi szerződés.

Letölthető nyomtatványok: