Ügyfélfogadás

Szigetszentmárton Polgármesteri Hivatal Adóiroda
2318 Szigetszentmárton Telkes utca 10.
Ügyfélszolgálat nyitva tartása az emeleten:
• hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
• szerda: 8.00 – 16.00 óráig
• péntek: 8.00 – 12.00 óráig

Elérhetőségek:

e-mail: ado@szigetszentmarton.hu
telefon: 24/456-325

Elektronikus ügyintézési információk:
/Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező az elektronikus ügyintézés, magánszemélyek részére választható, melyhez ügyfélkapu létesítése szükséges

1. Hivatali kapu használata során a Hivatal rövidített neve: SZMARTONPH
Teljes neve: Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

KRID azonosítója: 706134906

 2ePapír benyújtás: Címzett: SZIGETSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adóügyek
https://epapir.gov.hu/

3. Elektronikus önkormányzati ügyintézés ASP-űrlapok használatával:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 
Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok:
 • Iparűzési adó beszedési számla: 11742070-15393252-03540000
 • Építményadó beszedési számla: 11742070-15393252 – 02440000
 • Gépjárműadó beszedési számla: 11742070-15393252-08970000
 • Magánszemélyek kommunális adója számla: 11742070-15393252-02820000
 • Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla: 11742070-15393252-03090000
 • Egyéb bevételek beszedési számla: 11742070-15393252-08800000
 • Idegen bevételek elszámolási számla: 11742070-15393252-04400000
 • Bírság beszedési számla: 11742070-15393252-03610000
 • Késedelmi pótlék beszedési számla: 11742070-15393252-03780000
 • Talajterhelési díj  beszedési számla: 11742070-15393252-03920000
 • Államigazgatási eljárási illeték számla: 11742070-15393252-03470000

 

2020. ÉVI HELYI ADÓ-NAPTÁR

 

Bevallási határidőkBefizetési határidők

 

  

Ügytípusok:

 Adóigazolási kérelem:

Pályázathoz, hitelkérelemhez, végelszámoláshoz stb. szükséges igazolás kiadása a helyi adótartozásról.

 

Építményadó:

Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke:

          a) nem üzleti célt szolgáló lakás, lakóház esetén: 150.- Ft/  

b) üdülő, hétvégi ház esetében az építmény földrajzi elhelyezkedésétől függően:

-       I. övezet: a vízpart közeli ingatlanok (Dunapart alsó, Dunapart felső, Harcsa köz.

                      Gyimesi köz, Csuka köz, Ponty köz, Almás köz): 900 Ft/

-       II. övezet: a vízparttól távolabbra eső, szigeti, illetve a lakóterületen lévő ingatlanok (Opera Sziget, Rafás sziget, Erdősor utca, Ganz köz, Rév köz, Tölgyfa

                       utca, Nyárfa utca, Telkes utca, Szivárvány köz, Kárász Köz, Sugár utca,

 Rózsa utca, Halász utca, Tókert, Pataksor, Pázsit utca, Gát utca és a lakóterületen lévő  építmények): 720 Ft/

          c) vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye :                                     

-        irodai tevékenység esetén 150.- Ft/ m²

-        kereskedelmi és egyéb üzleti célt szolgáló építmények esetén 100.- Ft/ m²

Mentes az építményadó alól (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ában foglaltakon felül):

 1. a magánszemély tulajdonában lévő, nem üzleti célt szolgáló lakás, lakóház, mely után a magánszemélyek kommunális adóját kell megfizetni,
 2. lakás- és üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek,
 3. lakás- és üdülőépülethez tartozó gépjárműtároló

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. 

 

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen, ügyfélkapun keresztül, illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszünése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról -15 napon belül - a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: adás-vételi szerződés (ha rendelkezésre áll: tulajdoni lap)

 

Idegenforgalmi adó:

Az adó alapja: nem állandó lakosként a megkezdett vendég éjszaka.

          (1) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

          (2) Adókedvezmény: az idegenforgalmi adó 50 %-át kell megállapítani és megfizetni

   - az év június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakba nem eső itt-tartózkodás
     (elő- és utószezon) esetén;

   -  három vagy annál több gyermekkel való családos itt-tartózkodás esetén.

 

Iparűzési adó:

Az adó mértéke:

- állandó jelleggel végzett tevékenység esetén: 1,8%

Magánszemélyek kommunális adója:

Magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli azt a magánszemélyt, aki a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, továbbá azt a személyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az 1990. évi C. törvény értelmében adókötelezettség az építmény használatba vételét követő év, illetve tulajdonosváltozás esetén a változást követő év 1. napjától keletkezik.

Az adó mértéke: 12.000.- Ft/év/adótárgy.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

 • a nem lakás céljára szolgáló építmény, amely után építményadót kell fizetni
 • a telek

Ügyintézés kezdeményezhető: új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen, ügyfélkapun keresztül, illetve postán lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adókötelezettség megszünése esetén kijelentő lapot kell kitölteni. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé - 15 napon belül -adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok: tulajdoni lap másolat, lakásbérleti szerződés, adás-vételi szerződés.

Letölthető nyomtatványok:

 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

 • Telkes utca 10. 
 • Tel: 06-24/456-325,
 • Tel: 06-24-513-800
 • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu