SANKT MARTIN / SZIGETSZENTMÁRTON  

   A Buda visszafoglalására indított felszabadító háború során a falu megfogyatkozott lakossága szétszéledt. A harcok elmúlásával csak néhány család tért vissza, ezért Savoyai Jenő földesúr sváb telepeseket telepített a falu területére később Mária Terézia bajor telepeseket telepített le. A település német ajkú lakossága megalapította, 1898-tól az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, 1909-től a Gazdakört, 1930-tól a Polgári Kört, 1936-tól a Polgári Lövészegyesület, majd 1939-ben megalakult a Magyarországi Németek Szövetsége helyi szervezete is.

A falu német ajkú lakossága szorgalmas munkával igyekezett vagyoni gyarapodását elősegíteni. A középparaszti birtokokon folytatott szántóföldi művelést kiegészítette az állattartás különböző fajtája, valamint a gyümölcs- és szőlőtermesztés, kertészkedés, halászat. A XX. században stagnált a népesség. Az 1941-ben tartott népszámláláskor Szigetszentmártonban 1069 éltek, melyből csak öt volt magyar család, a lakosság többi része német ajkú volt. (Magyarul azonban az összeírás adati szerint a falubeliek 92.4 % tudott.) A második világháborút követő szégyenletes kitelepítés érzékenyen és nagy számban érintette a falut. A vagonokban elvittek helyére az alföldi és a szlovákiai területekről érkeztek magyarok.

A községben hagyományosan gazdag nemzetiségi élet volt és van jelenleg is.

Nemzetiségi oktatás folyik az óvodában és az iskolában. Német Nemzetiségi Zenei Egyesület, Sváb Hagyományőrző Egyesület, német nemzetiségi tánccsoport, zenekar és kórus működik évtizedek óta, kik hűen őrzik, ápolják a nemzetiségi kultúrát, hagyományaikat, szokásaikat.

A nemzetközi és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján 1994-ben megalakult a Szigetszentmártoni Német Kisebbségi Önkormányzat. Az önkormányzat létrejötte nagyban elősegíti a német nemzetiségi kultúra, a hagyományok megismertetését, megőrzését. Évente többszázezer forinttal támogatják a nemzetiségi kultúrcsoportok működését a nemzetiségi rendezvényeket. Irodájuk a polgármesteri hivatal épületében kapott helyet.

Két németországi partnerkapcsolata van a településnek: a Hessen tartománybeli Vellmar és a Thüringiában található Oelze.

Szigetszentmártonban mindig békében, barátságban éltek együtt magyarok és németek, kik máig hűen óvják, kutatják, ápolják kultúrájukat, hagyományukat, szokásaikat.

SZIGETSZENTMÁRTONBAN 2014-BEN, MÁR HATODIK CIKLUSBAN ALAKULT MEG A NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT.

Címe: 2318. Szigetszentmárton. Telkes u. 10.

Tel.: 24/456-325 Mobil.: 20/334 3855

E-mail.: nemetno@szigetszentmarton.hu

A TELEPÜLÉSEN AZ ALÁBBI NÉMET NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZŐDÉSEK MŰKÖDNEK:

NÉMET NEMZETISÉGI ZENEI EGYESÜLET

ELNÖKE: Szijjártó Gyula

zeneiegyesület@szigetszentmarton.hu NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR.

KARNAGY: Szijjártó Gyula

zenekar@szigetszentmarton.hu

NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCCSOPORT

VEZETŐJE: Rierpl Mónika

tanccsoport@szigetszentmarton.hu

NÉMET NEMZETISÉGI IFJÚSÁGI TÁNCCSOPORT

VEZETŐJE: Steer Mónika

muvelodesihaz@szigetszentmarton.hu

NÉMET NEMZETISÉGI KÓRUS

KARMESTER: Tősér Dániel

korus@szigetszentmarton.hu

AZ EGYÜTTESEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT, A 24/456-295  ILLETVE muvhaz@szigetszentmarton.hu  E-MAIL CÍMEN LEHET MEGTUDNI.