1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal elérhetőségi adatai

1

Hivatalos név

Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

2

Székhely

Telkes utca 10.

3

Postacím

Telkes utca 10.

4

Telefonszám

+36-24-513-800

5

Faxszám

+36-24-456-312

6

Központi elektronikus levélcím

ph@szigetszentmarton.hu

7

A honlap URL-je

http://www.szigetszentmarton.hu

8

Ügyfélszolgálat elérhetősége

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Tel.: +36-24-513-800
Fax: +36-24-456-312
Telkes utca 10.

9

Az ügyfélszolgálati vezető neve

 

10

Az ügyfélfogadás rendje

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
Hétfő: 8h-12h, 13h-16h.
Kedd: nincs
Szerda:8h-12h, 13h-16h.
Csütörtök: nincs
Péntek: 8h-13h

Utolsó módosítás: 2011.08.31.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája

11

A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája

Hivatali Egységek

12

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Bizottságai

Képviselő és bizottságok

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetői

13

Az Önkormányzat vezetőjének valamint a Képviselő Testület
tagjainak neve, elérhetőségei, bizottságok összetétele

Képviselő és bizottságok

14

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői,
elérhetőségei

Vezetők

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

1

Intézmények

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Az Önkormányzat tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1

Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek adatai
(neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre,
képviselőjének neve, az önkormányzat részesedése)

Gazdálkodó szervezetek

Utolsó módosítás: 2011.02.02.

1.4. Közalapítványok

Az Önkormányzat által alapított közalapítványok

1

-- feltöltés alatt --

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

1.5 Lapok

Az Önkormányzat által alapított lapok

1

 

Utolsó módosítás: 2010.10.29.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az Önkormányzat felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerve

1

Pest Megyei Kormányhivatal; 1052 Budapest, Városház u. 7.

Utolsó módosítás: 2011.03.19.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1

Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok

Önkormányzati hatásköri jegyzék.pdf (4,2MByte, 962 oldal)

2

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ

3

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

-- feltöltés alatt --

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

4

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatóságiügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskörgyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve

Eljáró szervek

5

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok felsorolása

Letölthető dokumentumok

6

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási
díjak összege


Illetékek, díjak

7

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata,az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás


Útmutatók, tájékoztatók

8

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím

ügyfélszolgálaton személyesen vagy
postán 2318 Szigetszentmárton Telkes u 10.

9

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben használt formanyomtatványok listája

Letölthető dokumentumok

Utolsó módosítás: 2011.08.31.

Közszolgáltatások

10

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

-- feltöltés alatt --

11

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

-- feltöltés alatt --

12

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

-- feltöltés alatt --

13

Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott
kedvezmények mértéke

-- feltöltés alatt --

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Nyilvános kiadványok

14

Az Önkormányzat nyilvános kiadványainak címei

 

15

Az Önkormányzat nyilvános kiadványai témájának leírása

közéleti kulturális  lap

16

Az Önkormányzat nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

minden háztartásba kihordva

17

Az Önkormányzat nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

ingyenes

Utolsó módosítás: 2010.10.29.

Önkormányzat Képviselő-testületének döntéshozatala, ülései

18

A Képviselő Testület döntései előkészítésének rendje

SZMSZ

19

A Képviselő Testület döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

SZMSZ

20

A Képviselő Testület döntéshozatalának eljárási szabályai

SZMSZ

21

A Képviselő Testületülésének helye

Telkes utca 10. Polgármesteri Hivatal, Nagyterem

22

A Képviselő Testület megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

Jegyzőkönyvek

23

A Képviselő Testület tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel)

Tervezett ülések

24

A Képviselő Testület ülései látogathatóságának rendje

SZMSZ

25

A Képviselő Testület üléseinek napirendje

Napirendi pontok

26

A Képviselő Testület döntéseinek felsorolása

Jegyzőkönyvek

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Az Önkormányzat döntései, koncepciói, tervezetei, javaslatai

27

A Képviselő Testület döntéseinek felsorolása

Jegyzőkönyvek

28

A Képviselő Testület döntéshozatalának dátuma
(év, hó, nap megjelöléssel)

Jegyzőkönyvek

29

A Képviselő Testület szavazásának nyilvános adatai

Jegyzőkönyvek

30

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása

Előterjesztések

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Pályázatok

31

Az Önkormányzat által kiírt pályázatok felsorolása

feltöltés alatt 

Utolsó módosítás: 2011.03.19.

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel
kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

-- feltöltés alatt --

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

2

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

-- feltöltés alatt --

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

3

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

-- feltöltés alatt --

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Működési statisztika

4

Az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei,
időbeli változásuk

feltöltés alatt

Utolsó módosítás: 2011.03.19.

3.2 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

1

Az Önkormányzat éves (elemi) költségvetései

 

 

Költségvetés 2011

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Számviteli beszámolók

2

Az Önkormányzat számviteli törvény
szerinti beszámolói

 

feltöltés alatt

 

Utolsó módosítás: 2009.01.10.

A költségvetés végrehajtása

3

Az Önkormányzatnak a költségvetés végrehajtásáról
- a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal
- készített beszámolói

feltöltés alatt

 

Utolsó módosítás: 2010.05.27.

3.3. Működés

A foglalkoztatottak

1

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

Foglalkoztatottak száma

2

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére,
és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített
összege és átlagos mértéke

Munkabérek, juttatások

3

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve

Egyéb juttatások

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Támogatások

4

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

- feltöltés alatt -

5

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások célja

- feltöltés alatt -

6

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások összege

- feltöltés alatt -

7

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére

- feltöltés alatt --

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Szerződések

8

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön
jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama

feltöltés alatt

9

Közbeszerzések

feltöltés alatt

Utolsó módosítás: 2010.05.27.

Koncessziók

10

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
(pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített
emlékeztetők, pályázat eredménye)

jelenleg nincs

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

Egyéb kifizetések

11

Az Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására
(így különösen társadalmi szervezet támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-
képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó
kifizetések címzettjei

nem volt ilyen

Utolsó módosítás: 2009.12.01.

 

 

 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu